Matrace MPO Andromeda

Kód: 156930/80X 156930/80X7 156930/80X13 156930/80X19 156930/80X25 156930/80X31 156930/80X37 156930/80X43 156930/80X2 156930/80X8 156930/80X14 156930/80X20 156930/80X26 156930/80X32 156930/80X38 156930/80X44 156930/80X3 156930/80X9 156930/80X15 156930/80X21 156930/80X27 156930/80X33 156930/80X39 156930/80X45 156930/80X4 156930/80X10 156930/80X16 156930/80X22 156930/80X28 156930/80X34 156930/80X40 156930/80X46 156930/80X5 156930/80X11 156930/80X17 156930/80X23 156930/80X29 156930/80X35 156930/80X41 156930/80X47 156930/80X6 156930/80X12 156930/80X18 156930/80X24 156930/80X30 156930/80X36 156930/80X42 156930/80X48 156930/85X 156930/85X4 156930/85X7 156930/85X10 156930/85X13 156930/85X16 156930/85X19 156930/85X22 156930/85X2 156930/85X5 156930/85X8 156930/85X11 156930/85X14 156930/85X17 156930/85X20 156930/85X23 156930/85X3 156930/85X6 156930/85X9 156930/85X12 156930/85X15 156930/85X18 156930/85X21 156930/85X24 156930/90X 156930/90X6 156930/90X20 156930/90X34 156930/90X48 156930/90X62 156930/90X76 156930/90X90 156930/90X2 156930/90X7 156930/90X21 156930/90X35 156930/90X49 156930/90X63 156930/90X77 156930/90X91 156930/90X3 156930/90X8 156930/90X22 156930/90X36 156930/90X50 156930/90X64 156930/90X78 156930/90X92 156930/90X4 156930/90X9 156930/90X23 156930/90X37 156930/90X51 156930/90X65 156930/90X79 156930/90X93 156930/90X5 156930/90X10 156930/90X24 156930/90X38 156930/90X52 156930/90X66 156930/90X80 156930/90X94 156930/100 156930/90X11 156930/90X25 156930/90X39 156930/90X53 156930/90X67 156930/90X81 156930/90X95 156930/110 156930/90X12 156930/90X26 156930/90X40 156930/90X54 156930/90X68 156930/90X82 156930/90X96 156930/120 156930/90X13 156930/90X27 156930/90X41 156930/90X55 156930/90X69 156930/90X83 156930/90X97 156930/130 156930/90X14 156930/90X28 156930/90X42 156930/90X56 156930/90X70 156930/90X84 156930/90X98 156930/140 156930/90X15 156930/90X29 156930/90X43 156930/90X57 156930/90X71 156930/90X85 156930/90X99 156930/150 156930/90X16 156930/90X30 156930/90X44 156930/90X58 156930/90X72 156930/90X86 156930/90X100 156930/160 156930/90X17 156930/90X31 156930/90X45 156930/90X59 156930/90X73 156930/90X87 156930/90X101 156930/170 156930/90X18 156930/90X32 156930/90X46 156930/90X60 156930/90X74 156930/90X88 156930/90X102 156930/180 156930/90X19 156930/90X33 156930/90X47 156930/90X61 156930/90X75 156930/90X89 156930/90X103 Zvolte variantu
Český produkt
Neohodnoceno
Značka: MPO
11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 289 Kč 12 289 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 289 Kč 12 289 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 289 Kč 12 289 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 289 Kč 12 289 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 749 Kč 13 112 Kč 13 574 Kč 13 508 Kč 13 508 Kč 13 734 Kč 13 734 Kč 13 734 Kč 13 908 Kč 14 304 Kč 14 808 Kč 14 736 Kč 14 736 Kč 14 982 Kč 14 982 Kč 14 982 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 11 590 Kč 11 920 Kč 12 340 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 485 Kč 12 749 Kč 13 112 Kč 13 574 Kč 13 508 Kč 13 508 Kč 13 734 Kč 13 734 Kč 13 734 Kč 13 908 Kč 14 304 Kč 14 808 Kč 14 736 Kč 14 736 Kč 14 982 Kč 14 982 Kč 14 982 Kč 13 246 Kč 13 623 Kč 14 103 Kč 14 034 Kč 14 034 Kč 14 269 Kč 14 269 Kč 14 269 Kč 16 557 Kč 17 029 Kč 17 629 Kč 17 543 Kč 17 543 Kč 17 836 Kč 17 836 Kč 17 836 Kč 16 557 Kč 17 029 Kč 17 629 Kč 17 543 Kč 17 543 Kč 17 836 Kč 17 836 Kč 17 836 Kč 19 869 Kč 20 434 Kč 21 154 Kč 21 051 Kč 21 051 Kč 21 403 Kč 21 403 Kč 21 403 Kč 19 869 Kč 20 434 Kč 21 154 Kč 21 051 Kč 21 051 Kč 21 403 Kč 21 403 Kč 21 403 Kč 23 180 Kč 23 840 Kč 24 680 Kč 24 560 Kč 24 560 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 23 180 Kč 23 840 Kč 24 680 Kč 24 560 Kč 24 560 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 23 180 Kč 23 840 Kč 24 680 Kč 24 560 Kč 24 560 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 23 180 Kč 23 840 Kč 24 680 Kč 24 560 Kč 24 560 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč 24 970 Kč od 11 590 Kč
do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů do 7 dnů Zvolte variantu
Rozměr
Potah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Exclusivní, vysoká partnerská matrace. Jedinečná konstrukce středové linie, která evokuje tvar lidské páteře podporuje odvětrání matrace a v kombinací s eco pěnou BIOGREEN tvoří kvalitní základ matrace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Matrace MPO Andromeda

Exclusivní, vysoká partnerská matrace. Jedinečná konstrukce středové linie, která evokuje tvar lidské páteře podporuje odvětrání matrace a v kombinací s eco pěnou BIOGREEN tvoří kvalitní základ matrace. Horní vrstvy z elastických a prodyšných HR pěn obsahují přírodní extrakt z Eucaliptu, který zvyšuje pohodu a prohlubuje spánek. Přírodní extrakt z Eucalyptu je antibakteriální a působí antisepticky. Uvolňuje psychické bloky a odbourává fyzické vyčerpání.

 

 

 

Parametry matrace: 

Materiál: Eukalyptová HR pěna

Zóny: 7 zón
Tuhost: 4/5 z rozsahu 1-7)
Nosnost: 130 kg
Celková výška: 23cm
Potah: standardní, strečový, kozlík lékařský, aloe vera, s bambusem, se stříbrem, nepromokavý nebo omyvatelný,
Doporučené uložení: lamelový rošt
Záruka na jádro: 2 roky

Informace o potazích: 

Damašek Prošitý

Potah Damašek Prošitý – potah je vyroben z kvalitního damašku, který je navíc prošitý vrstvou dutého PES rouna. Tento potah je opatřen zipem, je také alergicky neutrální a umožňuje snadné čištění.

možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální Zipem opatřený potah
Potah Medico

Potah Medico – jedná se o velmi kvalitní a příjemnou strečovou látku, která je prošitá dutým vláknem. Tato látka zajistí maximální komfort a hygienu při spánku. Potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Easy Clean

Potah Easy Clean – bílá strečová potahová látka je prošitá vrstvou PES rouna. Potah je příjemně měkký, čímž zvyšuje komfort ležení. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Aloe Vera

Potah Aloe Vera – Látka potahu je prošitá vrstvou PES rouna. Do vláken potahové látky jsou vetkány výtažky z rostliny Aloe Vera, které mají antibakteriální účinky a zároveň posilňují relaxační efekt spánku. Jedná se o funkční potah, který je vhodný pro osoby trpící nadměrnou potivostí. Potah je opatřen zipem pro snadnou manipulaci a s možností rozdělit potah na 2 části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Eco Spirit

Potah Eco Spirit – potah je prošit speciálním dutým polyesterového vláknem SIMACO®. Potah je hypoalergenní, bez chemických přísad a zamezuje množení roztočů, bakterií, hub a dalších mikroorganismů. Tento potah současně umožňuje odvádět vlhkost vylučovanou během spánku. Výhodou materiálu je jeho rychlá vysychavost a příjemný povrch na dotek. Matracový potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej tedy rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, přičemž se zachovají veškeré hygienické podmínky.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Silveractive

Potah Silveractive – jedná se o luxusní matracový potah s obsahem molekul stříbra, které zamezují tvorbě škodlivých bakterií. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vzniku nepříjemného zápachu. Tento potah je prošit sedmidutinovým vláknem s výbornou tepelnou izolací. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Health Care

Potah Health Care – jedná se o vodonepropustný froté potah, který ochrání matraci před protečením tekutin. Tento potah zároveň propustí vodní páru, a tak umožňuje matraci „dýchat“. Matracový potah je velmi diskrétní, opatřený zipem. Může se vyvařovat a prát až na 95°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Zdravotní

Zdravotnický potah – látka potahu je opatřena speciálním zátěrem, díky kterému je látka vodonepropustná. Potah však propustí vodní páru, tím umožňuje matraci dýchat a zajišťuje vysoký komfort ležení. Materiál je omyvatelný, pratelný na 95°C, nehořlavý, odolný plísním a bakteriím. Je možné potah desinfikovat pomocí běžných desinfekčních prostřeků.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Bamboo

Potah Bamboo Díky potahu Bamboo s vysokým podílem přírodní viskozy výborně reguluje vlhkost. Obsahuje celulozu ze 100% přírodního bambusu. Potah je pratelný až na 60 °C a opatřený děleným zipem pro snadné praní.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Valeriana

Potah Valeriana Velmi komfortní potah bohatě prošitý dutým vláknem, které udržuje příjemné mikroklima v lůžku. Látka obsahuje výtažky z Kozlíku lékařského. Tato bylina je podporuje kvalitu spánku a zkracuje dobu usínání. Používá se k léčení migrén, nervových poruch, neklidu, úzkosti a malátnosti.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části

Doplňkové parametry

Kategorie: Pěnové matrace
Záruka: 2 roky
? Nosnost: 70-100Kg, 40-75Kg, 50-130Kg
? Pro: děti, dospělé, hosty, muže
? Tuhost: 4 - středně tvrdá, 5 - tvrdá
? Výška matrace: 23 cm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: