Reklamační podmínky

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Vyspimese.CZ, s.r.o., IČ 03056198, se sídlem V Hůrce 1136/10, Ostrava-Zábřeh 700 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 59205 a popisuje postup, jakým způsobem vyřizovat reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího Vyspimese.CZ, s. r. o., IČ 03056198, sídlem V Hůrce 1136/10, Ostrava-Zábřeh 700 30. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Záruční doba na všechny nabízené produkty je 2 roky (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet převzetím produktu kupujícím. Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci,
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 • u matrací, které jsou dodávány ve vakuovaném stavu a byly vybalené po více než 14 dnech a zjistí se vady, tak  není možná náhrada na vzniklé škody a reklamace bude zamítnuta! Je nutné, aby matrace ve vakuovaném stavu byly vybaleny ihned při převzetí nejpozdějí do 14 dnů od převzetí zásilky.

Reklamační podmínky – výpis

 • reklamaci uplatňuje kupující v záruční době u prodávajícího
 • kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců. U použitého zboží lze lhůtu zkrátit na 12 měsíců
 • kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží
 • reklamované zboží doporučujeme zaslat zpět kompletní, čisté, společně s kopií dodacího listu
 • reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění


V případě, že reklamujete matraci, zašlete ji spolu s podrobným popisem reklamace (případně jiným prokazatelným způsobem) doručte na adresu: Vyspimese.CZ s. r. o., Slezská 3565, Frýdek-Místek 738 01. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět budou v případě oprávněné reklamace proplaceny v přiměřené výši.

Dnem přijetí reklamace se rozumí den převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě, že na základě reklamace dojde k výměně zboží, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno spolu s vyměněným zbožím nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Pokud na základě reklamace dojde k vrácení peněz, nebo reklamace nebude uznána, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno e-mailem nebo poštou do 30 dnů od přijetí reklamace.

O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem, písemně nebo telefonicky.

Vrácení zboží

Pokud Vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zboží vyměnit případně si nechat vrátit peníze bez udání důvodu. Zboží Vám ochotně vyměníme, případně vrátíme peníze na Váš účet. Pokud využijete této možnosti, vždy nám zboží zašlete co nejdřív zpět s důvodem a kopií faktury na adresu : Vyspimese.CZ s. r. o., Slezská 3565,  738 01 Frýdek–Místek. Při vrácení peněz vždy uveďte číslo účtu, na který máme peníze zaslat.

Právo na odstoupení do 14 dní bez udání důvodů spotřebitel nemá v těchto případech:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit (matrace)
 • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku

 
Zboží zpět neposílejte na dobírku, jinak nebude převzato!

Vaše dotazy a stav reklamace vyřizuje Vyspimese.CZ s. r. o, V Hůrce 1136/10, Ostrava-Zábřeh 700 30, e-mail: info@vyspimese.cz, tel. 732 77 87 53 nebo 737 823 909.