Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Vyspimese.CZ, s.r.o., IČ 03056198, se sídlem Horní 300/77, Ostrava-Dubina PSČ 700 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 59205 a popisuje postup, jakým způsobem vyřizovat reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího Vyspimese.CZ, s. r. o., IČ 03056198, sídlem Horní 300/77, Ostrava-Dubina 700 30. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Práva z vad na všechny nabízené produkty jsou 2 roky (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet převzetím produktu kupujícím. Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • pokud kupující vadu sám způsobil
  • vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebou použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Kupující má povinnost matrace dodávané ve vakuovém obalu vybalit ihned po převzetí. Dále má povinnost po vybalení zkontrolovat stav matrace a případné vady vytknout bez zbytečného odkladu po vybalení.

Reklamační podmínky – výpis

  • reklamaci uplatňuje kupující v době pro práva z vad u prodávajícího.
  • kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě dvou let od převzetí věci. U použitého zboží lze lhůtu zkrátit na jeden rok. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně
  • reklamované zboží doporučujeme zaslat zpět kompletní, čisté, společně s kopií dodacího listu
  • reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

V případě, že reklamujete matraci nebo cokoliv jiného z našeho sortimentu, zašlete ji spolu s podrobným popisem reklamace (případně jiným prokazatelným způsobem) doručte na adresu: Vyspimese.CZ s. r. o., Jamnická 348, Frýdek-Místek 738 01. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět budou v případě oprávněné reklamace proplaceny v přiměřené výši.

Dnem přijetí reklamace se rozumí den převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dále je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě, že na základě reklamace dojde k výměně zboží, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno spolu s vyměněným zbožím nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Pokud na základě reklamace dojde k vrácení peněz, nebo reklamace nebude uznána, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno e-mailem nebo poštou do 30 dnů od přijetí reklamace.

O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem, písemně nebo telefonicky.

Vrácení zboží

Pokud Vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zboží vyměnit případně si nechat vrátit peníze bez udání důvodu. Zboží Vám ochotně vyměníme, případně vrátíme peníze na Váš účet. Pokud využijete této možnosti, vždy nám zboží zašlete co nejdřív zpět s důvodem a kopií faktury na adresu : Vyspimese.CZ s. r. o., Jamnická 348,  738 01 Frýdek–Místek. Při vrácení peněz vždy uveďte číslo účtu, na který máme peníze zaslat.

Právo na odstoupení do 14 dní bez udání důvodů spotřebitel nemá v těchto případech:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit (matrace)
  • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku

 
Zboží zpět neposílejte na dobírku, jinak nebude převzato!

Vaše dotazy a stav reklamace vyřizuje Vyspimese.CZ s. r. o, Horní 300/77, Ostrava-Dubina 700 30, e-mail: info@vyspimese.cz, tel. 732 77 87 53 nebo 737 823 909.