Matrace MPO viola

Kód: 156567/80X 156567/80X7 156567/80X13 156567/80X19 156567/80X25 156567/80X31 156567/80X37 156567/80X43 156567/80X49 156567/80X55 156567/80X2 156567/80X8 156567/80X14 156567/80X20 156567/80X26 156567/80X32 156567/80X38 156567/80X44 156567/80X50 156567/80X56 156567/80X3 156567/80X9 156567/80X15 156567/80X21 156567/80X27 156567/80X33 156567/80X39 156567/80X45 156567/80X51 156567/80X57 156567/80X4 156567/80X10 156567/80X16 156567/80X22 156567/80X28 156567/80X34 156567/80X40 156567/80X46 156567/80X52 156567/80X58 156567/80X5 156567/80X11 156567/80X17 156567/80X23 156567/80X29 156567/80X35 156567/80X41 156567/80X47 156567/80X53 156567/80X59 156567/80X6 156567/80X12 156567/80X18 156567/80X24 156567/80X30 156567/80X36 156567/80X42 156567/80X48 156567/80X54 156567/80X60 156567/85X 156567/85X4 156567/85X7 156567/85X10 156567/85X13 156567/85X16 156567/85X19 156567/85X22 156567/85X25 156567/85X28 156567/85X2 156567/85X5 156567/85X8 156567/85X11 156567/85X14 156567/85X17 156567/85X20 156567/85X23 156567/85X26 156567/85X29 156567/85X3 156567/85X6 156567/85X9 156567/85X12 156567/85X15 156567/85X18 156567/85X21 156567/85X24 156567/85X27 156567/85X30 156567/90X 156567/90X6 156567/90X20 156567/90X34 156567/90X48 156567/90X62 156567/90X76 156567/90X90 156567/90X104 156567/90X118 156567/90X2 156567/90X7 156567/90X21 156567/90X35 156567/90X49 156567/90X63 156567/90X77 156567/90X91 156567/90X105 156567/90X119 156567/90X3 156567/90X8 156567/90X22 156567/90X36 156567/90X50 156567/90X64 156567/90X78 156567/90X92 156567/90X106 156567/90X120 156567/90X4 156567/90X9 156567/90X23 156567/90X37 156567/90X51 156567/90X65 156567/90X79 156567/90X93 156567/90X107 156567/90X121 156567/90X5 156567/90X10 156567/90X24 156567/90X38 156567/90X52 156567/90X66 156567/90X80 156567/90X94 156567/90X108 156567/90X122 156567/100 156567/90X11 156567/90X25 156567/90X39 156567/90X53 156567/90X67 156567/90X81 156567/90X95 156567/90X109 156567/90X123 156567/110 156567/90X12 156567/90X26 156567/90X40 156567/90X54 156567/90X68 156567/90X82 156567/90X96 156567/90X110 156567/90X124 156567/120 156567/90X13 156567/90X27 156567/90X41 156567/90X55 156567/90X69 156567/90X83 156567/90X97 156567/90X111 156567/90X125 156567/130 156567/90X14 156567/90X28 156567/90X42 156567/90X56 156567/90X70 156567/90X84 156567/90X98 156567/90X112 156567/90X126 156567/140 156567/90X15 156567/90X29 156567/90X43 156567/90X57 156567/90X71 156567/90X85 156567/90X99 156567/90X113 156567/90X127 156567/150 156567/90X16 156567/90X30 156567/90X44 156567/90X58 156567/90X72 156567/90X86 156567/90X100 156567/90X114 156567/90X128 156567/160 156567/90X17 156567/90X31 156567/90X45 156567/90X59 156567/90X73 156567/90X87 156567/90X101 156567/90X115 156567/90X129 156567/170 156567/90X18 156567/90X32 156567/90X46 156567/90X60 156567/90X74 156567/90X88 156567/90X102 156567/90X116 156567/90X130 156567/180 156567/90X19 156567/90X33 156567/90X47 156567/90X61 156567/90X75 156567/90X89 156567/90X103 156567/90X117 156567/90X131 Zvolte variantu
Český produkt
Neohodnoceno
Značka: MPO
3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 4 213 Kč 4 576 Kč 5 038 Kč 4 972 Kč 4 972 Kč 5 198 Kč 5 198 Kč 5 198 Kč 4 059 Kč 4 213 Kč 4 596 Kč 4 992 Kč 5 496 Kč 5 424 Kč 5 424 Kč 5 670 Kč 5 670 Kč 5 670 Kč 4 428 Kč 4 596 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 4 160 Kč 4 580 Kč 4 520 Kč 4 520 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 4 725 Kč 3 690 Kč 3 830 Kč 4 213 Kč 4 576 Kč 5 038 Kč 4 972 Kč 4 972 Kč 5 198 Kč 5 198 Kč 5 198 Kč 4 059 Kč 4 213 Kč 4 596 Kč 4 992 Kč 5 496 Kč 5 424 Kč 5 424 Kč 5 670 Kč 5 670 Kč 5 670 Kč 4 428 Kč 4 596 Kč 4 377 Kč 4 754 Kč 5 234 Kč 5 166 Kč 5 166 Kč 5 400 Kč 5 400 Kč 5 400 Kč 4 217 Kč 4 377 Kč 5 471 Kč 5 943 Kč 6 543 Kč 6 457 Kč 6 457 Kč 6 750 Kč 6 750 Kč 6 750 Kč 5 271 Kč 5 471 Kč 5 471 Kč 5 943 Kč 6 543 Kč 6 457 Kč 6 457 Kč 6 750 Kč 6 750 Kč 6 750 Kč 5 271 Kč 5 471 Kč 6 566 Kč 7 131 Kč 7 851 Kč 7 749 Kč 7 749 Kč 8 100 Kč 8 100 Kč 8 100 Kč 6 326 Kč 6 566 Kč 6 566 Kč 7 131 Kč 7 851 Kč 7 749 Kč 7 749 Kč 8 100 Kč 8 100 Kč 8 100 Kč 6 326 Kč 6 566 Kč 7 660 Kč 8 320 Kč 9 160 Kč 9 040 Kč 9 040 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 7 380 Kč 7 660 Kč 7 660 Kč 8 320 Kč 9 160 Kč 9 040 Kč 9 040 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 7 380 Kč 7 660 Kč 7 660 Kč 8 320 Kč 9 160 Kč 9 040 Kč 9 040 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 7 380 Kč 7 660 Kč 7 660 Kč 8 320 Kč 9 160 Kč 9 040 Kč 9 040 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 9 450 Kč 7 380 Kč 7 660 Kč od 3 690 Kč
1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny Zvolte variantu
Rozměr
Potah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Matrace Viola s nosností 120 kg a výškou 15 cm je prodyšná a elastická, dokonale přizpůsobitelná tělu. Pro zvýšení tuhosti má ve svém středu desku z RE pěny.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Matrace MPO Viola

Středně tvrdá matrace Viola s výškou 15 cm a nosností 120 kg vám zajistí příjemný a klidný spánek. Na její horní vrstvy je použita polyuretanová pěna o vysoké hustotě pro optimální prodyšnost. Speciální tvarování pěnových desek zajišťuje vysokou elastičnost matrace, která se dokonale přizpůsobí křivkám vašeho těla. Pro zvýšení tuhosti a prodyšnosti je do středu vložena deska RE pěny. K matraci se hodí jakýkoliv rošt nebo pevná podložka. Můžete si k ní zvolit potah podle svých potřeb, například takový, který se dá vyprat jen z jedné poloviny, což je v řadě situací velmi praktické. Matrace Viola je dobrá volba pro uživatele každého věku - od dětí až po seniory.

 

Parametry matrace: 

Materiál: PUR pěna,RE stlačená směs pěn
Zóny: 7 zón
Tuhost: 4 (z rozsahu 1-7)
Nosnost: 120 kg
Celková výška: 15 cm
Potah: standardní, strečový, kozlík lékařský, aloe vera, s bambusem, se stříbrem, nepromokavý nebo omyvatelný,
Doporučené uložení: lamelový rošt
Záruka na jádro: 2 roky

Informace o potazích: 

Damašek Prošitý

Potah Damašek Prošitý – potah je vyroben z kvalitního damašku, který je navíc prošitý vrstvou dutého PES rouna. Tento potah je opatřen zipem, je také alergicky neutrální a umožňuje snadné čištění.

možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální Zipem opatřený potah
Potah Medico

Potah Medico – jedná se o velmi kvalitní a příjemnou strečovou látku, která je prošitá dutým vláknem. Tato látka zajistí maximální komfort a hygienu při spánku. Potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Easy Clean

Potah Easy Clean – bílá strečová potahová látka je prošitá vrstvou PES rouna. Potah je příjemně měkký, čímž zvyšuje komfort ležení. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Aloe Vera

Potah Aloe Vera – Látka potahu je prošitá vrstvou PES rouna. Do vláken potahové látky jsou vetkány výtažky z rostliny Aloe Vera, které mají antibakteriální účinky a zároveň posilňují relaxační efekt spánku. Jedná se o funkční potah, který je vhodný pro osoby trpící nadměrnou potivostí. Potah je opatřen zipem pro snadnou manipulaci a s možností rozdělit potah na 2 části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Eco Spirit

Potah Eco Spirit – potah je prošit speciálním dutým polyesterového vláknem SIMACO®. Potah je hypoalergenní, bez chemických přísad a zamezuje množení roztočů, bakterií, hub a dalších mikroorganismů. Tento potah současně umožňuje odvádět vlhkost vylučovanou během spánku. Výhodou materiálu je jeho rychlá vysychavost a příjemný povrch na dotek. Matracový potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej tedy rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, přičemž se zachovají veškeré hygienické podmínky.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Silveractive

Potah Silveractive – jedná se o luxusní matracový potah s obsahem molekul stříbra, které zamezují tvorbě škodlivých bakterií. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vzniku nepříjemného zápachu. Tento potah je prošit sedmidutinovým vláknem s výbornou tepelnou izolací. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Health Care

Potah Health Care – jedná se o vodonepropustný froté potah, který ochrání matraci před protečením tekutin. Tento potah zároveň propustí vodní páru, a tak umožňuje matraci „dýchat“. Matracový potah je velmi diskrétní, opatřený zipem. Může se vyvařovat a prát až na 95°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Zdravotní

Zdravotnický potah – látka potahu je opatřena speciálním zátěrem, díky kterému je látka vodonepropustná. Potah však propustí vodní páru, tím umožňuje matraci dýchat a zajišťuje vysoký komfort ležení. Materiál je omyvatelný, pratelný na 95°C, nehořlavý, odolný plísním a bakteriím. Je možné potah desinfikovat pomocí běžných desinfekčních prostřeků.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Bamboo

Potah Bamboo Díky potahu Bamboo s vysokým podílem přírodní viskozy výborně reguluje vlhkost. Obsahuje celulozu ze 100% přírodního bambusu. Potah je pratelný až na 60 °C a opatřený děleným zipem pro snadné praní.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Valeriana

Potah Valeriana Velmi komfortní potah bohatě prošitý dutým vláknem, které udržuje příjemné mikroklima v lůžku. Látka obsahuje výtažky z Kozlíku lékařského. Tato bylina je podporuje kvalitu spánku a zkracuje dobu usínání. Používá se k léčení migrén, nervových poruch, neklidu, úzkosti a malátnosti.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části

Doplňkové parametry

Kategorie: Pěnové matrace
Záruka: 2 roky
? Nosnost: 100-130Kg
? Pro: děti, dospělé, hosty, muže
? Tuhost: 4 - středně tvrdá
? Výška matrace: 15 cm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: