Matrace MPO Natural dream

Kód: 156807/80X 156807/80X7 156807/80X13 156807/80X19 156807/80X25 156807/80X31 156807/80X37 156807/80X43 156807/80X2 156807/80X8 156807/80X14 156807/80X20 156807/80X26 156807/80X32 156807/80X38 156807/80X44 156807/80X3 156807/80X9 156807/80X15 156807/80X21 156807/80X27 156807/80X33 156807/80X39 156807/80X45 156807/80X4 156807/80X10 156807/80X16 156807/80X22 156807/80X28 156807/80X34 156807/80X40 156807/80X46 156807/80X5 156807/80X11 156807/80X17 156807/80X23 156807/80X29 156807/80X35 156807/80X41 156807/80X47 156807/80X6 156807/80X12 156807/80X18 156807/80X24 156807/80X30 156807/80X36 156807/80X42 156807/80X48 156807/85X 156807/85X4 156807/85X7 156807/85X10 156807/85X13 156807/85X16 156807/85X19 156807/85X22 156807/85X2 156807/85X5 156807/85X8 156807/85X11 156807/85X14 156807/85X17 156807/85X20 156807/85X23 156807/85X3 156807/85X6 156807/85X9 156807/85X12 156807/85X15 156807/85X18 156807/85X21 156807/85X24 156807/90X 156807/90X6 156807/90X20 156807/90X34 156807/90X48 156807/90X62 156807/90X76 156807/90X90 156807/90X2 156807/90X7 156807/90X21 156807/90X35 156807/90X49 156807/90X63 156807/90X77 156807/90X91 156807/90X3 156807/90X8 156807/90X22 156807/90X36 156807/90X50 156807/90X64 156807/90X78 156807/90X92 156807/90X4 156807/90X9 156807/90X23 156807/90X37 156807/90X51 156807/90X65 156807/90X79 156807/90X93 156807/90X5 156807/90X10 156807/90X24 156807/90X38 156807/90X52 156807/90X66 156807/90X80 156807/90X94 156807/100 156807/90X11 156807/90X25 156807/90X39 156807/90X53 156807/90X67 156807/90X81 156807/90X95 156807/110 156807/90X12 156807/90X26 156807/90X40 156807/90X54 156807/90X68 156807/90X82 156807/90X96 156807/120 156807/90X13 156807/90X27 156807/90X41 156807/90X55 156807/90X69 156807/90X83 156807/90X97 156807/130 156807/90X14 156807/90X28 156807/90X42 156807/90X56 156807/90X70 156807/90X84 156807/90X98 156807/140 156807/90X15 156807/90X29 156807/90X43 156807/90X57 156807/90X71 156807/90X85 156807/90X99 156807/150 156807/90X16 156807/90X30 156807/90X44 156807/90X58 156807/90X72 156807/90X86 156807/90X100 156807/160 156807/90X17 156807/90X31 156807/90X45 156807/90X59 156807/90X73 156807/90X87 156807/90X101 156807/170 156807/90X18 156807/90X32 156807/90X46 156807/90X60 156807/90X74 156807/90X88 156807/90X102 156807/180 156807/90X19 156807/90X33 156807/90X47 156807/90X61 156807/90X75 156807/90X89 156807/90X103 Zvolte variantu
Český produkt
Neohodnoceno
Značka: MPO
4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 269 Kč 5 632 Kč 6 094 Kč 6 028 Kč 6 028 Kč 6 254 Kč 6 254 Kč 6 254 Kč 5 748 Kč 6 144 Kč 6 648 Kč 6 576 Kč 6 576 Kč 6 822 Kč 6 822 Kč 6 822 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 4 790 Kč 5 120 Kč 5 540 Kč 5 480 Kč 5 480 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 685 Kč 5 269 Kč 5 632 Kč 6 094 Kč 6 028 Kč 6 028 Kč 6 254 Kč 6 254 Kč 6 254 Kč 5 748 Kč 6 144 Kč 6 648 Kč 6 576 Kč 6 576 Kč 6 822 Kč 6 822 Kč 6 822 Kč 5 474 Kč 5 851 Kč 6 331 Kč 6 263 Kč 6 263 Kč 6 497 Kč 6 497 Kč 6 497 Kč 6 843 Kč 7 314 Kč 7 914 Kč 7 829 Kč 7 829 Kč 8 121 Kč 8 121 Kč 8 121 Kč 6 843 Kč 7 314 Kč 7 914 Kč 7 829 Kč 7 829 Kč 8 121 Kč 8 121 Kč 8 121 Kč 8 211 Kč 8 777 Kč 9 497 Kč 9 394 Kč 9 394 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 8 211 Kč 8 777 Kč 9 497 Kč 9 394 Kč 9 394 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 8 211 Kč 8 777 Kč 9 497 Kč 9 394 Kč 9 394 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 8 211 Kč 8 777 Kč 9 497 Kč 9 394 Kč 9 394 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 8 211 Kč 8 777 Kč 9 497 Kč 9 394 Kč 9 394 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 8 211 Kč 8 777 Kč 9 497 Kč 9 394 Kč 9 394 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč 9 746 Kč od 4 790 Kč
1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny Zvolte variantu
Rozměr
Potah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Matrace Natural Dream je díky dvěma vrstvám přírodních kokosových vláken a dokonale prodyšné pur pěně velmi vzdušná a k tomu poskytuje masážní efekt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Matrace MPO Natural Dream

Tvrdá matrace Natural Dream s nosností 120 kg a výškou 15 cm vám zajistí zdravý spánek po celou noc. Tvoří ji 2 vrstvy přírodních kokosových vláken a kvalitní PUR pěna, která se stará o její vzdušnost. Matraci uložíte na všechny druhy podložek a lamelových roštů. Užívejte si i speciální nopky na lehacích plochách matrace, které mají masážní efekt a usnadňují proudění vzduchu mezi potahem a matracovým jádrem. Matrace je díky pěnám o různých hustotách ve středové části rozdělena do 5 anatomických zón, které ptimálně podepřou hlavu a krk, ramena, boky a střední část těla, kolena a stehna, lýtka a chodidla. Tento produkt je velmi šetrný k životnímu prostředí.

 

 

 

Parametry matrace: 

Materiál: Kokos - deska z kokosových vláken,PUR - pěna
Zóny: 7 zón
Tuhost: 6 z rozsahu 1-7)
Nosnost: 120 kg
Celková výška: 15 cm
Potah: standardní, strečový, kozlík lékařský, aloe vera, s bambusem, se stříbrem, nepromokavý nebo omyvatelný,
Doporučené uložení: lamelový rošt
Záruka na jádro: 2 roky

Informace o potazích: 

Damašek Prošitý

Potah Damašek Prošitý – potah je vyroben z kvalitního damašku, který je navíc prošitý vrstvou dutého PES rouna. Tento potah je opatřen zipem, je také alergicky neutrální a umožňuje snadné čištění.

možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální Zipem opatřený potah
Potah Medico

Potah Medico – jedná se o velmi kvalitní a příjemnou strečovou látku, která je prošitá dutým vláknem. Tato látka zajistí maximální komfort a hygienu při spánku. Potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Easy Clean

Potah Easy Clean – bílá strečová potahová látka je prošitá vrstvou PES rouna. Potah je příjemně měkký, čímž zvyšuje komfort ležení. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Aloe Vera

Potah Aloe Vera – Látka potahu je prošitá vrstvou PES rouna. Do vláken potahové látky jsou vetkány výtažky z rostliny Aloe Vera, které mají antibakteriální účinky a zároveň posilňují relaxační efekt spánku. Jedná se o funkční potah, který je vhodný pro osoby trpící nadměrnou potivostí. Potah je opatřen zipem pro snadnou manipulaci a s možností rozdělit potah na 2 části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Eco Spirit

Potah Eco Spirit – potah je prošit speciálním dutým polyesterového vláknem SIMACO®. Potah je hypoalergenní, bez chemických přísad a zamezuje množení roztočů, bakterií, hub a dalších mikroorganismů. Tento potah současně umožňuje odvádět vlhkost vylučovanou během spánku. Výhodou materiálu je jeho rychlá vysychavost a příjemný povrch na dotek. Matracový potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej tedy rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, přičemž se zachovají veškeré hygienické podmínky.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Silveractive

Potah Silveractive – jedná se o luxusní matracový potah s obsahem molekul stříbra, které zamezují tvorbě škodlivých bakterií. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vzniku nepříjemného zápachu. Tento potah je prošit sedmidutinovým vláknem s výbornou tepelnou izolací. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Health Care

Potah Health Care – jedná se o vodonepropustný froté potah, který ochrání matraci před protečením tekutin. Tento potah zároveň propustí vodní páru, a tak umožňuje matraci „dýchat“. Matracový potah je velmi diskrétní, opatřený zipem. Může se vyvařovat a prát až na 95°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Zdravotní

Zdravotnický potah – látka potahu je opatřena speciálním zátěrem, díky kterému je látka vodonepropustná. Potah však propustí vodní páru, tím umožňuje matraci dýchat a zajišťuje vysoký komfort ležení. Materiál je omyvatelný, pratelný na 95°C, nehořlavý, odolný plísním a bakteriím. Je možné potah desinfikovat pomocí běžných desinfekčních prostřeků.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Bamboo

Potah Bamboo Díky potahu Bamboo s vysokým podílem přírodní viskozy výborně reguluje vlhkost. Obsahuje celulozu ze 100% přírodního bambusu. Potah je pratelný až na 60 °C a opatřený děleným zipem pro snadné praní.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Valeriana

Potah Valeriana Velmi komfortní potah bohatě prošitý dutým vláknem, které udržuje příjemné mikroklima v lůžku. Látka obsahuje výtažky z Kozlíku lékařského. Tato bylina je podporuje kvalitu spánku a zkracuje dobu usínání. Používá se k léčení migrén, nervových poruch, neklidu, úzkosti a malátnosti.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části

Doplňkové parametry

Kategorie: Pěnové matrace
Záruka: 2 roky
? Nosnost: 100-130Kg
? Pro: děti, dospělé, hosty, muže
? Tuhost: 6 - tvrdá
? Výška matrace: 15 cm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: