Matrace MPO Adela

Kód: 156432/80X 156432/80X7 156432/80X13 156432/80X19 156432/80X25 156432/80X31 156432/80X37 156432/80X43 156432/80X49 156432/80X55 156432/80X2 156432/80X8 156432/80X14 156432/80X20 156432/80X26 156432/80X32 156432/80X38 156432/80X44 156432/80X50 156432/80X56 156432/80X3 156432/80X9 156432/80X15 156432/80X21 156432/80X27 156432/80X33 156432/80X39 156432/80X45 156432/80X51 156432/80X57 156432/80X4 156432/80X10 156432/80X16 156432/80X22 156432/80X28 156432/80X34 156432/80X40 156432/80X46 156432/80X52 156432/80X58 156432/80X5 156432/80X11 156432/80X17 156432/80X23 156432/80X29 156432/80X35 156432/80X41 156432/80X47 156432/80X53 156432/80X59 156432/80X6 156432/80X12 156432/80X18 156432/80X24 156432/80X30 156432/80X36 156432/80X42 156432/80X48 156432/80X54 156432/80X60 156432/85X 156432/85X4 156432/85X7 156432/85X10 156432/85X13 156432/85X16 156432/85X19 156432/85X22 156432/85X25 156432/85X28 156432/85X2 156432/85X5 156432/85X8 156432/85X11 156432/85X14 156432/85X17 156432/85X20 156432/85X23 156432/85X26 156432/85X29 156432/85X3 156432/85X6 156432/85X9 156432/85X12 156432/85X15 156432/85X18 156432/85X21 156432/85X24 156432/85X27 156432/85X30 156432/90X 156432/90X6 156432/90X20 156432/90X34 156432/90X48 156432/90X62 156432/90X76 156432/90X90 156432/90X104 156432/90X118 156432/90X2 156432/90X7 156432/90X21 156432/90X35 156432/90X49 156432/90X63 156432/90X77 156432/90X91 156432/90X105 156432/90X119 156432/90X3 156432/90X8 156432/90X22 156432/90X36 156432/90X50 156432/90X64 156432/90X78 156432/90X92 156432/90X106 156432/90X120 156432/90X4 156432/90X9 156432/90X23 156432/90X37 156432/90X51 156432/90X65 156432/90X79 156432/90X93 156432/90X107 156432/90X121 156432/90X5 156432/90X10 156432/90X24 156432/90X38 156432/90X52 156432/90X66 156432/90X80 156432/90X94 156432/90X108 156432/90X122 156432/100 156432/90X11 156432/90X25 156432/90X39 156432/90X53 156432/90X67 156432/90X81 156432/90X95 156432/90X109 156432/90X123 156432/110 156432/90X12 156432/90X26 156432/90X40 156432/90X54 156432/90X68 156432/90X82 156432/90X96 156432/90X110 156432/90X124 156432/120 156432/90X13 156432/90X27 156432/90X41 156432/90X55 156432/90X69 156432/90X83 156432/90X97 156432/90X111 156432/90X125 156432/130 156432/90X14 156432/90X28 156432/90X42 156432/90X56 156432/90X70 156432/90X84 156432/90X98 156432/90X112 156432/90X126 156432/140 156432/90X15 156432/90X29 156432/90X43 156432/90X57 156432/90X71 156432/90X85 156432/90X99 156432/90X113 156432/90X127 156432/150 156432/90X16 156432/90X30 156432/90X44 156432/90X58 156432/90X72 156432/90X86 156432/90X100 156432/90X114 156432/90X128 156432/160 156432/90X17 156432/90X31 156432/90X45 156432/90X59 156432/90X73 156432/90X87 156432/90X101 156432/90X115 156432/90X129 156432/170 156432/90X18 156432/90X32 156432/90X46 156432/90X60 156432/90X74 156432/90X88 156432/90X102 156432/90X116 156432/90X130 156432/180 156432/90X19 156432/90X33 156432/90X47 156432/90X61 156432/90X75 156432/90X89 156432/90X103 156432/90X117 156432/90X131 Zvolte variantu
Český produkt
Neohodnoceno
Značka: MPO
2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 673 Kč 3 036 Kč 3 498 Kč 3 432 Kč 3 432 Kč 3 658 Kč 3 658 Kč 3 658 Kč 2 519 Kč 2 673 Kč 2 916 Kč 3 312 Kč 3 816 Kč 3 744 Kč 3 744 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč 2 748 Kč 2 916 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 430 Kč 2 760 Kč 3 180 Kč 3 120 Kč 3 120 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 3 325 Kč 2 290 Kč 2 430 Kč 2 673 Kč 3 036 Kč 3 498 Kč 3 432 Kč 3 432 Kč 3 658 Kč 3 658 Kč 3 658 Kč 2 519 Kč 2 673 Kč 2 916 Kč 3 312 Kč 3 816 Kč 3 744 Kč 3 744 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč 2 748 Kč 2 916 Kč 2 777 Kč 3 154 Kč 3 634 Kč 3 566 Kč 3 566 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč 2 617 Kč 2 777 Kč 3 471 Kč 3 943 Kč 4 543 Kč 4 457 Kč 4 457 Kč 4 757 Kč 4 757 Kč 4 757 Kč 3 271 Kč 3 471 Kč 3 471 Kč 3 943 Kč 4 543 Kč 4 457 Kč 4 457 Kč 4 757 Kč 4 757 Kč 4 757 Kč 3 271 Kč 3 471 Kč 4 166 Kč 4 731 Kč 5 451 Kč 5 349 Kč 5 349 Kč 5 700 Kč 5 700 Kč 5 700 Kč 3 926 Kč 4 166 Kč 4 166 Kč 4 731 Kč 5 451 Kč 5 349 Kč 5 349 Kč 5 700 Kč 5 700 Kč 5 700 Kč 3 926 Kč 4 166 Kč 4 860 Kč 5 520 Kč 6 360 Kč 6 240 Kč 6 240 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 4 580 Kč 4 860 Kč 4 860 Kč 5 520 Kč 6 360 Kč 6 240 Kč 6 240 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 4 580 Kč 4 860 Kč 4 860 Kč 5 520 Kč 6 360 Kč 6 240 Kč 6 240 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 4 580 Kč 4 860 Kč 4 860 Kč 5 520 Kč 6 360 Kč 6 240 Kč 6 240 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 6 650 Kč 4 580 Kč 4 860 Kč od 2 290 Kč
1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny Zvolte variantu
Rozměr
Potah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 Zvolte variantu

Profilovaná matrace Adela ze studené pěny má 2 rozdílně tuhé strany na výběr a 7 anatomických zón. Sendvičová, pružná, pohodlná matrace s nosností 120 kg a výškou 10 cm. 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Matrace MPO Adela

Sendvičová matrace Adela s nosností 120 kg a výškou 10 cm je vyrobena s rozdílnou tuhostí vrchní a spodní strany. Profilovaná strana ze studené pěny je rozdělena do 7 anatomických zón a vyznačuje se pružností a pohodlností. Druhá strana z modifikované polyuretanové pěny uspokojí každého, kdo má rád tvrdší lůžko. Záleží jen na vás, na kterou stranu se rozhodnete uložit své tělo pro kvalitní a dokonalý odpočinek. Zóny matrace jsou určeny pro hlavu a krk, ramenní změkčení, pozvolný přechod, zpevnění pro boky a střední část těla, další přechod, kolena a stehna, lýtka a chodidla. Matraci je možné uložit na všechny typy podložek. Můžete si k ní vybrat libovolný potah, přičemž většinu z nich lze rozpůlit a vyprat jen částečně podle potřeby.

 

Parametry matrace: 

Materiál: PUR matrace,HR - studená pěna,
Zóny: 7 zón
Tuhost: 4/5 (z rozsahu 1-7)
Nosnost:120 kg
Celková výška: 10 cm
Potah: standardní, strečový, kozlík lékařský, aloe vera, s bambusem, se stříbrem, nepromokavý nebo omyvatelný,Damašek.Damašek prošitý
Doporučené uložení: lamelový rošt
Záruka na jádro: 2 roky

Informace o potazích: 

Damašek Prošitý

Potah Damašek Prošitý – potah je vyroben z kvalitního damašku, který je navíc prošitý vrstvou dutého PES rouna. Tento potah je opatřen zipem, je také alergicky neutrální a umožňuje snadné čištění.

možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální Zipem opatřený potah
Potah Medico

Potah Medico – jedná se o velmi kvalitní a příjemnou strečovou látku, která je prošitá dutým vláknem. Tato látka zajistí maximální komfort a hygienu při spánku. Potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Easy Clean

Potah Easy Clean – bílá strečová potahová látka je prošitá vrstvou PES rouna. Potah je příjemně měkký, čímž zvyšuje komfort ležení. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Aloe Vera

Potah Aloe Vera – Látka potahu je prošitá vrstvou PES rouna. Do vláken potahové látky jsou vetkány výtažky z rostliny Aloe Vera, které mají antibakteriální účinky a zároveň posilňují relaxační efekt spánku. Jedná se o funkční potah, který je vhodný pro osoby trpící nadměrnou potivostí. Potah je opatřen zipem pro snadnou manipulaci a s možností rozdělit potah na 2 části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Eco Spirit

Potah Eco Spirit – potah je prošit speciálním dutým polyesterového vláknem SIMACO®. Potah je hypoalergenní, bez chemických přísad a zamezuje množení roztočů, bakterií, hub a dalších mikroorganismů. Tento potah současně umožňuje odvádět vlhkost vylučovanou během spánku. Výhodou materiálu je jeho rychlá vysychavost a příjemný povrch na dotek. Matracový potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej tedy rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, přičemž se zachovají veškeré hygienické podmínky.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Silveractive

Potah Silveractive – jedná se o luxusní matracový potah s obsahem molekul stříbra, které zamezují tvorbě škodlivých bakterií. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vzniku nepříjemného zápachu. Tento potah je prošit sedmidutinovým vláknem s výbornou tepelnou izolací. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Health Care

Potah Health Care – jedná se o vodonepropustný froté potah, který ochrání matraci před protečením tekutin. Tento potah zároveň propustí vodní páru, a tak umožňuje matraci „dýchat“. Matracový potah je velmi diskrétní, opatřený zipem. Může se vyvařovat a prát až na 95°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Zdravotní

Zdravotnický potah – látka potahu je opatřena speciálním zátěrem, díky kterému je látka vodonepropustná. Potah však propustí vodní páru, tím umožňuje matraci dýchat a zajišťuje vysoký komfort ležení. Materiál je omyvatelný, pratelný na 95°C, nehořlavý, odolný plísním a bakteriím. Je možné potah desinfikovat pomocí běžných desinfekčních prostřeků.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Bamboo

Potah Bamboo Díky potahu Bamboo s vysokým podílem přírodní viskozy výborně reguluje vlhkost. Obsahuje celulozu ze 100% přírodního bambusu. Potah je pratelný až na 60 °C a opatřený děleným zipem pro snadné praní.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Valeriana

Potah Valeriana Velmi komfortní potah bohatě prošitý dutým vláknem, které udržuje příjemné mikroklima v lůžku. Látka obsahuje výtažky z Kozlíku lékařského. Tato bylina je podporuje kvalitu spánku a zkracuje dobu usínání. Používá se k léčení migrén, nervových poruch, neklidu, úzkosti a malátnosti.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části

Doplňkové parametry

Kategorie: Matrace, Pěnové matrace 80x160 cm
Záruka: 2 roky
? Nosnost: 100-130Kg
? Pro: děti, dospělé, hosty
? Tuhost: 4 - středně tvrdá, 5 - tvrdá
? Výška matrace: 10 cm
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
M Avatar autora Váha 22.3.2022 20:47
Dobrý den, zajimal mne váha matrace 85x200. Díky, Marie
Odpovědět

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení