Matrace MPO Latex Comfort

Kód: 156591/80X 156591/80X7 156591/80X13 156591/80X19 156591/80X25 156591/80X31 156591/80X37 156591/80X43 156591/80X49 156591/80X2 156591/80X8 156591/80X14 156591/80X20 156591/80X26 156591/80X32 156591/80X38 156591/80X44 156591/80X50 156591/80X3 156591/80X9 156591/80X15 156591/80X21 156591/80X27 156591/80X33 156591/80X39 156591/80X45 156591/80X51 156591/80X4 156591/80X10 156591/80X16 156591/80X22 156591/80X28 156591/80X34 156591/80X40 156591/80X46 156591/80X52 156591/80X5 156591/80X11 156591/80X17 156591/80X23 156591/80X29 156591/80X35 156591/80X41 156591/80X47 156591/80X53 156591/80X6 156591/80X18 156591/80X24 156591/80X30 156591/80X36 156591/80X42 156591/80X48 156591/80X54 156591/85X 156591/85X4 156591/85X7 156591/85X10 156591/85X13 156591/85X16 156591/85X19 156591/85X22 156591/85X25 156591/85X2 156591/85X5 156591/85X8 156591/85X11 156591/85X14 156591/85X17 156591/85X20 156591/85X23 156591/85X26 156591/85X3 156591/85X6 156591/85X9 156591/85X12 156591/85X15 156591/85X18 156591/85X21 156591/85X24 156591/85X27 156591/90X 156591/90X6 156591/90X20 156591/90X34 156591/90X48 156591/90X62 156591/90X76 156591/90X90 156591/90X104 156591/90X2 156591/90X7 156591/90X21 156591/90X35 156591/90X49 156591/90X63 156591/90X77 156591/90X91 156591/90X105 156591/90X3 156591/90X8 156591/90X22 156591/90X36 156591/90X50 156591/90X64 156591/90X78 156591/90X92 156591/90X106 156591/90X4 156591/90X9 156591/90X23 156591/90X37 156591/90X51 156591/90X65 156591/90X79 156591/90X93 156591/90X107 156591/90X5 156591/90X10 156591/90X24 156591/90X38 156591/90X52 156591/90X66 156591/90X80 156591/90X94 156591/90X108 156591/100 156591/90X11 156591/90X25 156591/90X39 156591/90X53 156591/90X67 156591/90X81 156591/90X95 156591/90X109 156591/110 156591/90X12 156591/90X26 156591/90X40 156591/90X54 156591/90X68 156591/90X82 156591/90X96 156591/90X110 156591/120 156591/90X13 156591/90X27 156591/90X41 156591/90X55 156591/90X69 156591/90X83 156591/90X97 156591/90X111 156591/130 156591/90X14 156591/90X28 156591/90X42 156591/90X56 156591/90X70 156591/90X84 156591/90X98 156591/90X112 156591/140 156591/90X15 156591/90X29 156591/90X43 156591/90X57 156591/90X71 156591/90X85 156591/90X99 156591/90X113 156591/150 156591/90X16 156591/90X30 156591/90X44 156591/90X58 156591/90X72 156591/90X86 156591/90X100 156591/90X114 156591/160 156591/90X17 156591/90X31 156591/90X45 156591/90X59 156591/90X73 156591/90X87 156591/90X101 156591/90X115 156591/170 156591/90X18 156591/90X32 156591/90X46 156591/90X60 156591/90X74 156591/90X88 156591/90X102 156591/90X116 156591/180 156591/90X19 156591/90X33 156591/90X47 156591/90X61 156591/90X75 156591/90X89 156591/90X103 156591/90X117 Zvolte variantu
Český produkt
Neohodnoceno
Značka: MPO
7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 8 019 Kč 8 382 Kč 8 844 Kč 8 778 Kč 8 778 Kč 9 004 Kč 9 004 Kč 9 004 Kč 8 019 Kč 8 748 Kč 9 648 Kč 9 576 Kč 9 576 Kč 9 822 Kč 9 822 Kč 9 822 Kč 8 748 Kč 7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 620 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 7 290 Kč 8 040 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 8 185 Kč 7 290 Kč 8 019 Kč 8 382 Kč 8 844 Kč 8 778 Kč 8 778 Kč 9 004 Kč 9 004 Kč 9 004 Kč 8 019 Kč 8 748 Kč 9 144 Kč 9 648 Kč 9 576 Kč 9 576 Kč 9 822 Kč 9 822 Kč 9 822 Kč 8 748 Kč 8 331 Kč 8 709 Kč 9 189 Kč 9 120 Kč 9 120 Kč 9 354 Kč 9 354 Kč 9 354 Kč 8 331 Kč 10 414 Kč 10 886 Kč 11 486 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 11 693 Kč 11 693 Kč 11 693 Kč 10 414 Kč 10 414 Kč 10 886 Kč 11 486 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 11 693 Kč 11 693 Kč 11 693 Kč 10 414 Kč 12 497 Kč 13 063 Kč 13 783 Kč 13 680 Kč 13 680 Kč 14 031 Kč 14 031 Kč 14 031 Kč 12 497 Kč 12 497 Kč 13 063 Kč 13 783 Kč 13 680 Kč 13 680 Kč 14 031 Kč 14 031 Kč 14 031 Kč 12 497 Kč 14 580 Kč 15 240 Kč 16 080 Kč 15 960 Kč 15 960 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 14 580 Kč 14 580 Kč 15 240 Kč 16 080 Kč 15 960 Kč 15 960 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 14 580 Kč 14 580 Kč 15 240 Kč 16 080 Kč 15 960 Kč 15 960 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 14 580 Kč 14 580 Kč 15 240 Kč 16 080 Kč 15 960 Kč 15 960 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč 14 580 Kč od 7 290 Kč
1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny 1-3 týdny Zvolte variantu
Rozměr
Potah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 17.6.2022 Zvolte variantu

Komfortní 5zónová 18 cm vysoká matrace s vysokým obsahem přírodního latexu. Elastická, tvarově stálá, hygienická, i pro alergiky, osoby s bolestmi zad či trvale ležící.

 
 
 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Matrace MPO Latex Comfort

Matraci Latex Comfort s 5 zónami pro pohodlné ležení, výškou 18 cm a nosností 120 kg oceníte v každém věku i situaci. Má vynikající ortopedické vlastnosti – díky vysokému obsahu přírodního kaučuku se skvěle přizpůsobí vašemu tělu a podepře ho ve všech pozicích. Používáním středně tvrdé celolatexové matrace prospějete svým zádům a uděláte to nejlepší pro hygienu spánku, zvláště, jste-li alergici nebo ekzematici. Když ulehnete na matraci Latex Comfort, pocítíte příjemný efekt vodního lůžka. Z tohoto důvodu se tato zdravotní matrace hodí i pro trvale ležící osoby. Celolatexová matrace je vzdušná, hypoalergenní, odolná proti plísním a bakteriím, snadno odvětrává vlhkost a má dobré termoregulační vlastnosti. Zaručí vám zdravý spánek po celou noc. Vyplatí se i z toho důvodu, že vydrží o hodně déle než běžné matrace. Dokonalé polohování matrace Latex Comfort zajistíte elektrickým lamelovým roštem.

Parametry matrace: 

Materiál: Latexová pěna
Zóny: 5 zón
Tuhost: 3 (z rozsahu 1-7)
Nosnost:120 kg
Celková výška: 18 cm
Potah: standardní, strečový, kozlík lékařský, aloe vera, s bambusem, se stříbrem, nepromokavý nebo omyvatelný,
Doporučené uložení: lamelový rošt
Záruka na jádro: 2 roky

Informace o potazích: 

Damašek Prošitý

Potah Damašek Prošitý – potah je vyroben z kvalitního damašku, který je navíc prošitý vrstvou dutého PES rouna. Tento potah je opatřen zipem, je také alergicky neutrální a umožňuje snadné čištění.

možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální Zipem opatřený potah
Potah Medico

Potah Medico – jedná se o velmi kvalitní a příjemnou strečovou látku, která je prošitá dutým vláknem. Tato látka zajistí maximální komfort a hygienu při spánku. Potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Easy Clean

Potah Easy Clean – bílá strečová potahová látka je prošitá vrstvou PES rouna. Potah je příjemně měkký, čímž zvyšuje komfort ležení. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Aloe Vera

Potah Aloe Vera – Látka potahu je prošitá vrstvou PES rouna. Do vláken potahové látky jsou vetkány výtažky z rostliny Aloe Vera, které mají antibakteriální účinky a zároveň posilňují relaxační efekt spánku. Jedná se o funkční potah, který je vhodný pro osoby trpící nadměrnou potivostí. Potah je opatřen zipem pro snadnou manipulaci a s možností rozdělit potah na 2 části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Eco Spirit

Potah Eco Spirit – potah je prošit speciálním dutým polyesterového vláknem SIMACO®. Potah je hypoalergenní, bez chemických přísad a zamezuje množení roztočů, bakterií, hub a dalších mikroorganismů. Tento potah současně umožňuje odvádět vlhkost vylučovanou během spánku. Výhodou materiálu je jeho rychlá vysychavost a příjemný povrch na dotek. Matracový potah je opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej tedy rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C, přičemž se zachovají veškeré hygienické podmínky.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Silveractive

Potah Silveractive – jedná se o luxusní matracový potah s obsahem molekul stříbra, které zamezují tvorbě škodlivých bakterií. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vzniku nepříjemného zápachu. Tento potah je prošit sedmidutinovým vláknem s výbornou tepelnou izolací. Je také opatřen děleným zipem pro snadnou údržbu, lze jej rozpůlit na dvě samostatné části a prát i v menší pračce na 60°C.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Health Care

Potah Health Care – jedná se o vodonepropustný froté potah, který ochrání matraci před protečením tekutin. Tento potah zároveň propustí vodní páru, a tak umožňuje matraci „dýchat“. Matracový potah je velmi diskrétní, opatřený zipem. Může se vyvařovat a prát až na 95°C, je také alergicky neutrální.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Zdravotní

Zdravotnický potah – látka potahu je opatřena speciálním zátěrem, díky kterému je látka vodonepropustná. Potah však propustí vodní páru, tím umožňuje matraci dýchat a zajišťuje vysoký komfort ležení. Materiál je omyvatelný, pratelný na 95°C, nehořlavý, odolný plísním a bakteriím. Je možné potah desinfikovat pomocí běžných desinfekčních prostřeků.

pratelný na 95° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit Voděnepropustný, paropropustný alergicky neutrální 
Potah Bamboo

Potah Bamboo Díky potahu Bamboo s vysokým podílem přírodní viskozy výborně reguluje vlhkost. Obsahuje celulozu ze 100% přírodního bambusu. Potah je pratelný až na 60 °C a opatřený děleným zipem pro snadné praní.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části
Potah Valeriana

Potah Valeriana Velmi komfortní potah bohatě prošitý dutým vláknem, které udržuje příjemné mikroklima v lůžku. Látka obsahuje výtažky z Kozlíku lékařského. Tato bylina je podporuje kvalitu spánku a zkracuje dobu usínání. Používá se k léčení migrén, nervových poruch, neklidu, úzkosti a malátnosti.

pratelný na 60° možno chemicky čistit Nelze sušit v sušičce -vyrobek sušit při běžné teplotě nebělit alergicky neutrální dělitelný potah na dvě části

Doplňkové parametry

Kategorie: Latexové matrace, Pěnové matrace 80x160 cm, Latexové matrace 80x160 cm
Záruka: 2 roky
? Nosnost: 100-130Kg
? Pro: dospělé, hosty
? Tuhost: 3 - střední
? Výška matrace: 18 cm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení